Què és la biotecnologia ?

La biotecnologia engloba un conjunt de disciplines o ciències que utilitzen organismes vius o els seus derivats per a obtenir béns o serveis.

Va néixer fa milers d’anys amb l’obtenció del vi a partir de la fermentació bacteriana del most, la cervesa a partir de la fermentació de cereals, o l’elaboració dels formatges a partir de la llet.

Amb la irrupció de les tècniques d’enginyeria genètica es produeix un avenç vertiginós en la biotecnologia i en sorgeixen aplicacions tan diverses com l’obtenció de medicaments amb l’ajuda de microorganismes o la descomposició de residus feta per bacteris especialitzats.

 

 

Què investiga un biotecnòleg ?

En tractar-se d’una àrea multidisciplinària, la recerca que fan els biotecnòlegs pot anar des de desenvolupar nous fàrmacs, crear nous materials biodegradables, descobrir biocombustibles que siguin més respectuosos amb el medi ambient, modificar genèticament espècies vegetals i animals per aconseguir propietats determinades, o obtenir nous components per a productes cosmètics a partir d’algues marines.

 

SALUT i MEDICINA, biotecnologia “vermella”  

La recerca biotecnològica en el camp de la salut i la medicina permet el desenvolupament de nous mètodes de diagnòstic de malalties, com per exemple per detectar malalties infeccioses, l’obtenció de nous fàrmacs, com fou el cas de la insulina recombinant als anys 80 per tractar la diabetis, o com és avui el cas dels anticossos terapèutics que serveixen per tractar un ampli ventall de malalties com certs tipus d’asma o determinats càncers.

Fruit també d’aquest tipus de recerca és l’aparició de nous tractaments, com és el cas de la teràpia gènica en malalties hereditàries i la medicina regenerativa de teixits i òrgans, entre d’altres.

 

 

 

AGROALIMENTACIÓ, biotecnologia “verda”   

La recerca en biotecnologia agroalimentaria ens ha portat a poder modificar les plantes per aconseguir propietats determinades, com per exemple tomàquets transgènics que són resistents a determinades plagues, o a desenvolupar mètodes de fertilització de plantes a través de microorganismes modificats genèticament.

La biotecnologia verda també troba moltes aplicacions en la indústria alimentària, ja sigui en l’elaboració d’aliments amb noves propietats, o en l’establiment de mètodes de control per a la seguretat alimentària, com les tècniques que milloren la detecció d’agents nocius als aliments.

CONEIX EL PROJECTE MELONOMICS

 

 

 

INDÚSTRIA, biotecnologia “blanca” 

La recerca en biotecnologia aplicada al sector industrial permet per exemple, dissenyar nous processos de fabricació més respectuosos amb el medi ambient, obtenir nous biocombustibles, o generar materials biodegradables, entre moltes altres coses.

La recerca biotecnològica industrial també té aplicació a escala domèstica. Per exemple, es fabriquen detergents que contenen enzims per fer-los menys contaminants o pintures i revestiments amb components “bio” per fer-los menys nocius.

 

 

ENTORN MARÍ i AQUÀTIC, biotecnologia “blava”  

La biotecnologia “blava” estudia què podem aprendre dels organismes presents en medis marins o aquàtics i investiga com utilitzar-los amb finalitats industrials, alimentaries o sanitàries.
L’impacte més immediat de la biotecnologia marina és en l’aqüicultura, doncs gràcies a les tècniques biotecnològiques s’ha pogut millorar la producció de determinades espècies de peixos per al consum humà.  També té aplicacións en l’obtenció d’energia: les 
microalgues es poden utilitzar com a font de bioetanol i biodièsel. O en l’àmbit mèdic, on a dia d’avui més d’una vintena de noves molècules d’origen marí estan sent estudiades com a possibles fàrmacs contra el càncer d’ovari o contra tumors de tipus sarcoma.